Uproszczona restrukturyzacja w Tarczy Antykryzysowej 4.0

Przedstawiam poniżej najistotniejsze elementy nowego, skrojonego na miarę czasów rozwiązania dla przedsiębiorców, którzy mają problemy finansowe. Tarcza 4.0 wprowadza model gdzie uproszczona restrukturyzacja i otwarcie jest bardzo proste i nie wymaga udziału sądu. Na ocenę efektywności przyjdzie jeszcze czas, ale gołym okiem widać, że druga szansa i oddłużenie przedsiębiorcy jest w zasięgu ręki.

Ze szczegółami projektu ustawy możesz zapoznać się w tym miejscu

Kontakt z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym:

1. Otwarcie postępowania bez udziału sądu

Do tej pory, aby otworzyć sądowe postępowanie restrukturyzacyjne należało złożyć skomplikowany i wymagający wniosek do sądu gospodarczego. Sąd często znajdował brak formalny (nawet w profesjonalnych wnioskach), podejmował decyzję negatywną lub też zbyt długo rozpatrywał wniosek. Prowadziło to do frustracji dłużnika i wierzycieli już na samym początku drogi. Tymczasem dalej było tylko gorzej, stąd również problemy z przyjęciem i zatwierdzeniem układu, a następnie z jego wykonaniem.

Wprowadza się zatem możliwość otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na podstawie decyzji przedsiębiorcy, który zawarł umowę z doradcą restrukturyzacyjnym. Nie trzeba decyzji sądu i skomplikowanego wniosku. Cały proces jest odformalizowany i w istocie wymaga jedynie kontaktu z doradcą restrukturyzacyjnym.

W mojej ocenie nowa procedura będzie opłacalna dla przedsiębiorców. W tym zakresie polecam przeczytać również artykuł:

Uproszczone postępowanie restrutkuryzacyjne na RP.pl

2. Uproszczona restrukturyzacja – Zawieszenie egzekucji j od dnia publikacji

Procedura przewiduje możliwość zawieszenia egzekucji objętej z mocy prawa układem oraz wierzytelności rzeczowych i zabezpieczonych przewłaszczeniem na zabezpieczenie. Nie będzie można również wszcząć egzekucji przez okres do 4 miesięcy, a w przypadku. W przypadku złożenia do sądu wniosku o zatwierdzenie układu przed upływem 4 miesięcy od dnia obwieszczenia – skutki otwarcia postępowania będą trwały do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub jego umorzenia.

3. Brak możliwości wypowiadania umów najmu, dzierżawy, kredytu

W trakcie postępowania restrukturyzacyjnego nie będzie możliwości wypowiadania umów najmu, dzierżawy, kredytu na zasadach obecnie obowiązujących w przyśpieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Nie będzie też możliwości dokonywania potrąceń.

4. Ochrona przed skutkami nieterminowego złożenia wniosku o upadłość

Niezależnie od efektu postępowania restrukturyzacyjnego, dłużnik, który działał w dobrej wierze będzie chroniony przed roszczeniami z tytułu nieterminowego wniosku o ogłoszenie upadłości, które wynikają z prawa upadłościowego, kodeksu spółek handlowych, ustawy – Ordynacja podatkowa.

5. kontakt z doradcą restrukturyzacyjnym

Zapraszam na konsultację. Jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny mogę przeprowadzić Twoją firmę przez cały proces. W tym zawrzeć umowę, która jest wymagana do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w uproszczonej formie. Zapraszam do kontaktu na biuro@wolczkiewicz.pl, tel.  +48 600 778 733.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *