Jedno jest pewne – restrukturyzacja i procedury upadłościowe nie są dostosowane do nadzwyczajnej sytuacji, wywołanej sztucznym zamknięciem wielu firm. Dodatkowym problemem jest paraliż sądów. Jak podaje Puls Biznesu: https://www.pb.pl/pandemia-nie-pozwala-bankrutom-upasc-990383: w kwietniu padł zaskakujący rekord – ogłoszono upadłości tylko 34 przedsiębiorstw.

Wnioski o ogłoszenie upadłości nie są również składane. Zgodnie z regulacją tarczy 2.0 obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia powstania stanu niewypłacalności jest zawieszony (o ile przedsiębiorca spełni pewne warunki). Przede wszystkim firma, a ściślej osoba odpowiedzialna za złożenie wniosku, musi wykazać, że stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19. Na tym tle mogą rodzić się wątpliwości. Pamiętajmy również, że w dobie tak szybko zmieniającego się prawa za chwilę termin może się ponownie otworzyć.

Co robić, gdy masz problemy z płynnością lub stałeś się niewypłacalny?

Mówię to swoim Klientom zawsze: poznaj opcje, procedury, zasady, które chronią Cię również przed odpowiedzialnością finansową i karną. Sędzia, który będzie później rozstrzygał Twoją sprawę, bazuje na określonych przepisach ustaw: prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne i kodeks karny. Twoim tłumaczeniem nie może być to, że czegoś nie wiedziałeś. Nie będzie nim również to, że „sądy przecież nie działają”. Spotkaj się z doradcą restrukturyzacyjnym – on poinformuje Cię o treści przepisów i praktycznym ich zastosowaniu – o Twoich opcjach, szansach, ale również o obowiązkach.

Jak ratować moją firmę przed upadłością?

Najpierw trzeba przyjrzeć się sytuacji i możliwej restrukturyzacji finansowej. Przeprowadzić rozmowy z wierzycielami, sprawdzić, czy i w jakim zakresie można skorzystać z dofinansowań i jak ciąć koszty.

Jeżeli ten etap nie zakończy się pozytywnie – należy rozważyć temat restrukturyzacji sądowej. Restrukturyzacja chroni przed egzekucjami i umożliwia zawarcie układu polegającego np. na redukcji zobowiązań. Jeżeli natomiast podmiot jest głęboko niewypłacalny, finansowanie niedostępne – lepiej złożyć wniosek o upadłość już teraz.

Jeżeli chcesz umówić się z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym – zapraszam do kontaktu na: biuro@wolczkiewicz.pl