Czy zgłaszać wierzytelność w postępowaniu upadłościowym?

Gdy wierzyciel uzyska informację, że wobec dłużnika zostało otwarte postępowanie upadłościowe, często nie robi nic. Co prawda syndyk wysyła do wierzyciela stosowne pismo o konieczności zgłoszenia wierzytelności w określonym terminie, ale w gruncie rzeczy wierzyciel nie wie, czy zostanie zaspokojony i po jakim czasie, a także z jakich powodów umieszczenie go na liście wierzytelności nie następuje automatycznie.

Czym jest zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym?
Najprościej rzecz ujmując, zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym pełni funkcję pozwu. Brak zgłoszenia wierzytelności może zamknąć wierzycielowi drogę do dochodzenia roszczenia w przyszłości. Rzadko kto wie, że zgłoszenie wierzytelności nieznacznie po terminie – zazwyczaj nie będzie wiązało się dla wierzyciela z kosztami. Zgłoszenie wierzytelności jest bezpłatne – a zatem zawsze warto ją zgłosić.

Czy zawsze musimy zgłosić wierzytelność?
Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego wierzyciel, którego wierzytelność była zabezpieczona hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub przez inny wpis w księdze wieczystej lub w rejestrze okrętowym, nie ma obowiązku dokonywać zgłoszenia wierzytelności. W takich przypadkach wierzytelności będą umieszczone na liście wierzytelności z urzędu. Jest jednak istotny niuans – w praktyce część syndyków umieszcza taką wierzytelność na liście, przypisując jej jednak wartość „zero” – tłumaczą to brakiem możliwości sprawdzenia wysokości wierzytelności u upadłego. Nie będą wymagały zgłoszenia należności ze stosunku pracy, które także umieszcza się na liście wierzytelności z urzędu.

Co zrobić, gdy nie wiemy, jak należy wypełnić wzór i jakie dokumenty załączyć?
Najbezpieczniej jest skorzystać z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego, który wypełni zgłoszenie wierzytelności z najwyższą starannością, tak, aby zostało przyjęte przez Sędziego-komisarza.

Więcej informacji: biuro@wolczkiewicz.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *