Przyśpieszone postępowanie układowe – najbardziej efektywna forma restrukturyzacji?

Przyśpieszone postępowanie układowe jest jednym z czterech rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego. Jak pokazują statystyki nie tylko jest najczęściej wybieraną przez dłużników formą restrukturyzacji zadłużenia, ale też najczęściej kończy się dla dłużnika zawarciem, a następnie wykonaniem przyjętego układu. Dlaczego tak się dzieje? Jaką to postępowanie ma przewagę i czy jest dla każdego?

Na czym polega przyśpieszone postępowanie układowe i czy jest też dostępne dla mniejszych przedsiębiorców?

Pamiętajmy, że przyśpieszone postępowanie układowe jest restrukturyzacją sądową. Po jego otwarciu Zarząd kontroluje nadzorca wyznaczony przez Sąd. Nadzorca nie zastępuje jednak organów spółki, ani też nie prowadzi samodzielnie spraw przedsiębiorcy. Przyśpieszone postępowanie układowe ma być szybkie, sprawne i efektywne, dzięki czemu restrukturyzacja ekonomiczna staje się możliwa, a przedsiębiorca może otrzymać drugą szansę. To postępowanie może być prowadzone jedynie wówczas, gdy suma spornych wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania. Mówiąc prościej nie można mieć zbyt dużo wierzytelności spornych, co spełnia zdecydowana większość przedsiębiorców. Przyśpieszone postępowanie układowe może być z powodzeniem prowadzone w stosunku do małych i średnich przedsiębiorców, jeżeli tylko zdają sobie oni sprawę z przyczyn zadłużenia i mają pomysł, jak uniknąć strat w przyszłości.

Sposoby restrukturyzacji i ochrona dłużnika w przyśpieszonym postępowaniu układowym

Restrukturyzacja może polegać na odroczeniu terminu płatności zobowiązań, rozłożeniu spłaty zadłużenia na raty, redukcji wysokości zadłużenia, konwersji obligacji na akcje. Aby mieć szansę na takie działanie należy przygotować propozycje układowe oraz przekonać wierzycieli do ich przyjęcia. W tym powinien pomóc przedsiębiorcy licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Co kluczowe, po otwarciu tego postępowania restrukturyzacyjnego wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem jest całkowicie niedopuszczalne.

Jeżeli szukasz informacji o tym jak zainicjować proces i znajdujesz się w stanie zagrożenia niewypłacalnością lub nie jesteś w stanie regulować wymagalnych zobowiązań, zgłoś się na konsultację. Dowiedź się jakie masz perspektywy, zamiast biernie czekać i przyglądać się, jak rozpada się Twój biznes. Napisz: biuro@wolczkiewicz.pl.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *