Upadłość konsumencka

Logo kancelarii Anna Wołczkiewicz

Anna Wołczkiewicz adwokat syndyk

Upadłość konsumencka

  • darmową wstępną analizę sytuacji finansowej dłużnika i spełnienia przez niego przesłanek do ogłoszenia upadłości przez sąd (link do darmowej ankiety);
  • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wraz z załącznikami oraz kompleksowe doradztwo dotyczące zagadnień związanych z upadłością konsumencką;
  • reprezentację doradcy restrukturyzacyjnego podczas rozprawy w przedmiocie wniosku o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej;
  • wsparcie upadłego w relacjach z syndykiem, sędzią-komisarzem i przygotowanie koniecznych pism w toku właściwego postępowania upadłościowego.