Restrukturyzacja

W ramach restrukturyzacji kancelaria oferuje:

  • darmową wstępną analizę sytuacji faktycznej i finansowej dłużnika pod kątem wyboru rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego (w tym celu wypełnij ankietę: link)
  • przygotowanie i wdrożenie planu restrukturyzacyjnego;
  • przeprowadzenie negocjacji z wierzycielami (w tym bankami, obligatariuszami, wierzycielami publicznoprawnymi);
  • pełnienie funkcji Zarządcy/Nadzorcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych;
  • przygotowanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego we wszystkich czterech rodzajach (postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu, postępowanie układowe, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne);
  • wdrożenie komunikacji kryzysowej w udziałem eksperta od spraw marketingu i komunikacji.


Skontaktuj się

Kancelarię tworzy zespół doświadczonych adwokatów i doradców restrukturyzacyjnych (syndyków).

Powiązane teksty: