Kolejna liberalizacja przepisów o upadłości konsumenckiej – czy ogłoszenie upadłości będzie łatwiejsze?

Przeciętny Kowalski, który nie ma środków na spłatę długów może spać spokojniej – oddłużenie nie będzie już takie trudne.  W 2018 r. do sądów upadłościowych wpłynęło 12719 wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckie, przy czym sądy ogłosiły upadłość w stosunku do ponad 6 500 osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Niestety prawie połowa osób składających wniosek – nie doczekała się szczęśliwego finału, a wniosek wobec tych osób został przez sąd oddalony. Nowe przepisy prawne wejdą w życie w 2020 r., przewidywalnie w jego I kwartale.

Na mocy nowych przepisów oddłużyć będą mogły się osoby, które doprowadziły do swej niewypłacalności lub zwiększyły jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Dziś, zgodnie z art. 491(4) prawa upadłościowego, to niedopuszczalne, a sąd musi oddalić wniosek. Zarazem w nowych przepisach wskazane jest, że sąd oddali wniosek, jeżeli „upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań”. Osoba, która doprowadziła do swojej upadłości lub istotnie zwiększyła jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa będzie traktowana surowiej. Plan spłat wobec takiej osoby nie będzie mógł być ustalony na okres krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy niż 84 miesiące.

Nie można również pominąć uproszczenia procedur. Ma to znaczenie zwłaszcza przy upadłościach „bezmasowych” (przy braku majątku) – gdy postępowanie upadłościowe rzadko kończyło się po 6 miesiącach, choć syndyk nie musiał przecież spieniężać majątku oraz przygotowywać planu podziału. Obecnie taka uproszczona upadłość ma szanse zostać przeprowadzona szybko i sprawnie.

Nowa ustawa to szansa dla osób, w stosunku do których wniosek został wcześniej oddalony w związku z przypisaniem dłużnikowi rażącego niedbalstwa lub winy w doprowadzeniu do swojej niewypłacalności. Należy zakładać, że większość osób składających wniosek o upadłość uzyska szansę na oddłużenie.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czy masz szansę na ogłoszenie upadłości na „starych przepisach”, wypełnij ankietę: https://wolczkiewicz.pl/index.php/upadlosc-konsumencka-ankieta/.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *