Upadłość firm

Logo kancelarii Anna Wołczkiewicz

Anna Wołczkiewicz adwokat syndyk

Kancelaria oferuje:

  • przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości i reprezentację przed Sądem upadłościowym;
  • reprezentację Dłużnika w związku ze zgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości przez Wierzyciela w złej wierze lub bez legitymacji i zapewnienie ochrony przed ogłoszeniem upadłości;
  • reprezentację przedsiębiorcy podczas rozprawy w przedmiocie otwarcia postępowania upadłościowego oraz w kontaktach z Tymczasowym Nadzorcą Sądowym.