Rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami

rozdzielność majątkowa

Jak pokazują statystki zainteresowanie wprowadzeniem ustroju rozdzielności majątkowej małżeńskiej dotyczy coraz większej liczby małżeństw. Rozdzielność majątkowa oznacza, że każdy z małżonków ma swój majątek osobisty, nie tworzy się majątek wspólny i wyłączona (co do zasady) jest odpowiedzialność za długi współmałżonka. Rozdzielność majątkową małżeńską można wprowadzić umową jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego jak i w trakcie jego trwania. Umowa ta powszechnie zwaną intercyzą może mieć różne funkcje i cele, ale ostatnio coraz częściej decydują się na nią małżonkowie, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Wśród znanych biznesmenów, milionerów, celebrytów i adwokatów intercyza jest już standardem. Dlaczego? Intercyza ma wiele zalet.

Rozdzielność majątkowa umowna

Umowa majątkowa małżeńska może być bardzo prosta – zawierać jedynie postanowienie o wprowadzeniu rozdzielności majątkowej z datą jej zawarcia. Na wzór amerykański umowa ta może mieć bardziej skomplikowany charakter, w tym wprowadzać między małżonkami rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Umowę tę należy sporządzić w formie aktu notarialnego. Trzeba pamiętać, że notariusz nie może stronom doradzać konkretnej formy i treści czynności – dlatego sprawę bardziej skomplikowaną zawsze należy omówić z adwokatem. Klienci, którzy chcą dokonać podziału majątku wspólnego przed prawomocnym orzeczeniem rozwodu – również powinni podpisać taką umowę. Rozwód może się ciągnąć latami, po co tyle czekać na załatwienie istotnych kwestii finansowych? Więcej informacji w tym zakresie, znajdziesz w moim wpisie: Wniosek o podział majątku.
Umową majątkową nie wprowadzimy rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, czasami natomiast zdarzają się sytuacje (porzucenie rodziny, popadnięcie w chorobę hazardową), w których jest to niezbędne. Wtedy w grę wchodzi orzeczenie sądu.

Rozdzielność majątkowa orzeczona przez sąd (przymusowa)

Co wtedy, gdy jeden z małżonków nie chce zgodzić się na podpisanie umowy wprowadzającej rozdzielność majątkową małżeńską? Można wtedy wnioskować o wydanie takiego orzeczenia przez Sąd. Kiedy? Zgodnie z art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Ważne powody to przykładowo: choroba hazardowa i trwonienie majątku, porzucenie rodziny, niegospodarność, celowe niepodejmowanie pracy, próba przywłaszczenia majątku wspólnego, separacja faktyczna.
Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego: Przez ważne powody, dające podstawę do zniesienia tej wspólności, przyjęło się rozumieć wytworzenie się takiej sytuacji, która w konkretnych okolicznościach faktycznych wywołuje stan pociągający za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny.

Kiedy powstaje rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach Sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.
Często zdarza się, że małżonkowie oboje zgodnie wnoszą o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Sąd musi wtedy zbadać, czy takie orzeczenie nie wpłynie na pokrzywdzenie wierzycieli. Często małżonkowie próbują w taki sposób obronić się przed egzekucją do majątku wspólnego. Nie zawsze to się jednak uda – wszystko zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Takie sprawy mają skomplikowany charakter i strategię postępowania zawsze warto skonsultować z adwokatem.

Rozdzielność a dziedziczenie

Czy wprowadzenie rozdzielności majątkowej wpływa na ogólne zasady dziedziczenia po zmarłym małżonku? Nie, intercyza czy przymusowa rozdzielność majątkowa nie ma wpływu na dziedziczenie po małżonku. Są jednak sytuacje, że małżonkowie chcą nie tylko żyć w ustroju rozdzielności majątkowej, ale również nie dziedziczyć po sobie. W takim wypadku musza jednak zawrzeć odrębną umowę o zrzeczenia się dziedziczenia.

Rozdzielność majątkowa – koszt

Za prostą umowę intercyzy przed ślubem u Notariusza zapłacimy około 500 zł (opłata notarialna, koszt odpisów). W przypadku spraw przed sądem lub skomplikowanego charakteru intercyzy stawki te będą znacznie wyższe. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej wiąże się z opłatą sądową w kwocie 200 zł. W takiej sprawie zazwyczaj korzystamy również z pomocy adwokata, który sporządzi pozew oraz będzie reprezentował nas przed sądem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *