Prawo karne gospodarcze

W ramach tej specjalizacji Kancelaria doradza jak uniknąć problemów oraz pomaga, gdy kłopoty już wystąpią. Kancelaria reprezentuje Klientów zarówno w postępowaniu przygotowawczym przed policją lub prokuraturą, jak i na etapie jurysdykcyjnym przed sądami we wszystkich instancjach. Reprezentacja dotyczy zarówno roli obrońcy podejrzanych i oskarżonych jak i pełnomocnika pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego. Pomagamy członkom zarządu spółek kapitałowych w związku z pełnioną funkcją, jak i prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.

Bogate doświadczenie Kancelaria posiada w sprawach:

– dotyczących oszustwa (286 k.k.),

– niezłożenia wniosku o upadłość w terminie (586 k.s.h.),

– nadużyć na rynku kapitałowym (Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi);

– dotyczących oszustwa (286 k.k.), w tym również oszust podatkowych,

– niezłożenia wniosku o upadłość w terminie (586 k.s.h.),

– działań na szkodę wierzycieli,

– nadużyć na rynku kapitałowym (Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi. w tym w szczególności art. 181 – wykorzystanie informacji poufnej, art. 178 – działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez zezwolenia);

– przestępstw określonych w ustawie o obligacjach (wykorzystanie środków niezgodnie z celem emisji, istotne uchybienia dotyczące informowania o obligacjach, nieustanowienie zabezpieczeń obligacji, piramida finansowa)