Prawo karne gospodarcze

Logo kancelarii Anna Wołczkiewicz

Anna Wołczkiewicz adwokat syndyk

W ramach tej specjalizacji Kancelaria doradza jak uniknąć problemów oraz pomaga, gdy kłopoty już wystąpią. Kancelaria reprezentuje Klientów zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i na etapie jurysdykcyjnym. Reprezentacja dotyczy zarówno roli obrońcy podejrzanych i oskarżonych jak i pełnomocnika pokrzywdzonego

Bogate doświadczenie Kancelaria posiada w sprawach:

– dotyczących oszustwa (286 k.k.),

– niezłożenia wniosku o upadłość w terminie (586 k.s.h.),

– nadużyć na rynku kapitałowym (Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi);