Dochodzenie roszczeń z tytułu obligacji – najczęściej zadawane pytania

restrukturyzacja

– Co mam zrobić, gdy Emitent nie płaci odsetek?

W takiej sytuacji należy rozważyć możliwość złożenia żądania przedterminowego wykupu obligacji. Należy niezwłocznie wyjaśnić sytuację, skontaktować się z Emitentem. Zazwyczaj – opóźnienie w zapłacie odsetek stanowi preludium do niepowodzenia w wykupie obligacji w terminie.

– Czy mogę pozwać Dom Maklerski, Oferującego lub Administratora Zabezpieczeń?

Coraz częściej Obligatariusze szukają współwinnych. Emitent może być już niewypłacalny, podobnie jak jego członkowie Zarządu. Zdarza się, że Oferujący obligacje nie mieli uprawnień do oferowania obligacji (zezwolenia KNF) lub stosowali misselling (sprzedaż produktu niedostosowanego do potrzeb klienta, w szczególności do stopnia akceptowanego przez niego ryzyka). Głośna była choćby Afera GetBack, gdzie kilka podmiotów (w tym Lion’s Bank) oferowało obligacje w sposób kwestionowany przez KNF. Ostanie trendy orzecznicze wskazują, że polskie sądy są otwarte na takie praktyki i dostrzegają, że w niektórych sytuacjach konsument powinien uzyskać odszkodowanie od takich podmiotów jak Banki, Domy Maklerskie, Administratorzy.

– Czy mogę złożyć pozew dotyczy roszczeń z obligacji w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)?

Oczywiście – można spróbować. Trzeba mieć jednak na uwadze, że niektórzy referendarze nie znajdą podstaw do wydania nakazu w EPU, bo w ich ocenie sprawa będzie miała zbyt skomplikowany charakter. Gdy ma się pisemne uznanie długu – lepiej rozważyć postępowanie nakazowe. Każdy przypadek jest inny – dlatego warto skonsultować i dopytać o wszystkie możliwości oraz koszty z tych związane.

Jak dochodzić roszczeń z zabezpieczeń na obligacjach?

Jeżeli obligacje są emitowane jako zabezpieczone – powinno się odnaleźć w Warunkach Emisji Obligacji dane Administratora, który ma prawo i obowiązek działać na rzecz Obligatariuszy. Niestety zdarza się, że Administratorzy nie współpracują z Obligatariuszami w taki sposób, jakby to widział ustawodawca. Jak pokazuje doświadczenie – nawet twarde zabezpieczenie w postaci nieruchomości – może okazać nie w praktyce niewystarczające.

Co zrobić, gdy Emitent złożył wniosek o ogłoszenie upadłości?

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie jest tożsame z ogłoszeniem przez Sąd upadłości. Wniosek może być nieopłacony lub celowo zawierać braki uniemożliwiające nadanie mu biegu. Gdy jednak sąd ogłosi upadłość – należy w pierwszej kolejności ustalić, czy jest lub będzie ustanowiony kurator dla Obligatariuszy, a następnie czy działać w tym postępowaniu samodzielnie i zgłaszać swoją wierzytelność. Należy liczyć się z brakiem zabezpieczenie części swoich roszczeń.

Jeżeli masz pytanie dotyczące obligacji, umów się na konsultację: biuro@wolczkiewicz.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *