Prawo umów i zabezpieczenia transakcji

Logo kancelarii Anna Wołczkiewicz

Anna Wołczkiewicz adwokat syndyk

Kancelaria specjalizuje się w przygotowywaniu ramowych, skomplikowanych umów obejmujących usługi magazynowania, dostawy, logistyki, spedycji, o stworzenie systemu informatycznego, gier oraz umów dotyczących praw własności intelektualnej. Dbamy o każdy szczegół umowy, po to, aby w przypadku złej woli kontrahenta, siły wyższej, problemów finansowych móc dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego. Potrafimy doradzić i opracować mechanizm zabezpieczeń (poręczenia, weksle, zastawy rejestrowe, hipoteki, przewłaszczenie na zabezpieczenie), które pozwolą przedsiębiorcy nie martwić się o jutro.

Dla osób fizycznych możemy przygotować umowy o najem okazjonalny, projekt umowy intercyzy, umowy dotyczące spadków, umowy pożyczki.

W ramach naszej praktyki możemy:

– przygotować dowolną umowę nazwaną lub nienazwaną;

– zweryfikować i poprawić umowę przesłaną przez Kontrahenta, w tym wziąć udział w negocjacjach dotyczących zarówno sfery prawnej jak i biznesowej;

– przygotować dokumenty celem udzielenia zabezpieczenia umowy (weksle, poręczenia, zastawy rejestrowe, hipoteki);

– dochodzić roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy;

– doradzić w zakresie możliwości wypowiedzenia/odstąpienia od umowy, nałożenia na kontrahenta kary umownej, realizacji zabezpieczeń umowy na drodze postępowania cywilnego.