Rozwody i separacje

Logo kancelarii Anna Wołczkiewicz

Anna Wołczkiewicz adwokat syndyk

Kancelaria prowadzi sprawy rozwodowe w sposób kompleksowy – uwzględniając zarówno aspekt majątkowy, jak i rodzinny. W ramach postępowania rozwodowego Kancelaria prowadzi sprawy bez orzekania o winie (szybko i skutecznie) oraz z orzeczeniem o winie współmałżonka. 

Mamy pełną świadomość jak z wrażliwą sferą mamy do czynienia w ramach rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka, o kontaktach, o władzy rodzicielskiej – dlatego staramy się zawsze zaangażować w 100 procentach. Z powodzeniem reprezentujemy również ojców, którzy często nie wiedzą, jak mogą walczyć o swoje prawa.

Dbamy również o sprawy majątkowe naszych Klientów. Walczymy dla nich o najlepsze rozstrzygnięcie w sprawach o zaspokajania potrzeb rodziny, alimenty oraz podział majątku wspólnego.

W ramach naszej praktyki możemy:

– umówić się na wstępną konsultację, w ramach której wyjaśnimy Klientowi kluczowe kwestie dotyczące rozwodu, separacji, alimentów, podziału majątku;

– przygotować pisma procesowe w wyżej wymienionych sprawach (pozew rozwodowy, odpowiedź na pozew rozwodowy, dalsze pisma przygotowawcze, pozew o separację, pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, pozew o zaspokojenie potrzeb rodziny, pozew o podwyższenie lub obniżenie alimentów, wniosek o podział majątku wspólnego, wnioski o zabezpieczenie)

– reprezentować Klientów przed Sądem podczas rozpraw i w toku całego postępowania rozwodowego

 

Logo kancelarii Anna Wołczkiewicz

 

Anna Wołczkiewicz adwokat syndyk

02

Rozwody i separacje

Kancelaria prowadzi sprawy rozwodowe w sposób kompleksowy – uwzględniając zarówno aspekt majątkowy, jak i rodzinny. W ramach postępowania rozwodowego Kancelaria prowadzi sprawy bez orzekania o winie (szybko i skutecznie) oraz z orzeczeniem o winie współmałżonka.

Mamy pełną świadomość jak z wrażliwą sferą mamy do czynienia w ramach rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka, o kontaktach, o władzy rodzicielskiej – dlatego staramy się zawsze zaangażować w 100 procentach. Z powodzeniem reprezentujemy również ojców, którzy często nie wiedzą, jak mogą walczyć o swoje prawa.

Dbamy również o sprawy majątkowe naszych Klientów. Walczymy dla nich o najlepsze rozstrzygnięcie w sprawach o zaspokajania potrzeb rodziny, alimenty oraz podział majątku wspólnego.

W ramach naszej praktyki możemy:

– umówić się na wstępną konsultację, w ramach której wyjaśnimy Klientowi kluczowe kwestie dotyczące rozwodu, separacji, alimentów, podziału majątku;

– przygotować pisma procesowe w wyżej wymienionych sprawach (pozew rozwodowy, odpowiedź na pozew rozwodowy, dalsze pisma przygotowawcze, pozew o separację, pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, pozew o zaspokojenie potrzeb rodziny, pozew o podwyższenie lub obniżenie alimentów, wniosek o podział majątku wspólnego, wnioski o zabezpieczenie)

– reprezentować Klientów przed Sądem podczas rozpraw i w toku całego postępowania rozwodowego