Dochodzenie roszczeń z obligacji, weksli, certyfikatów inwestycyjnych

Logo kancelarii Anna Wołczkiewicz

Anna Wołczkiewicz adwokat syndyk

Ta wąska specjalizacja Kancelarii pozwala w najlepszy możliwy sposób reprezentować interesy inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych w sporach z Emitentem lub Administratorem Zabezpieczeń zarówno w postępowaniach cywilnych, karnych, upadłościowych, restrukturyzacyjnych.

Z powodzeniem dochodzimy roszczeń z obligacji, zarówno zabezpieczonych jak i niezabezpieczonych. Podczas wstępnej konsultacji omawiamy sytuację Emitenta, strategię dochodzenia roszczeń, możliwość skorzystania z rzeczowych zabezpieczeń, zakres współpracy z Administratorem. Jesteśmy specjalistami w dochodzeniu roszczeń w postępowaniu nakazowym z weksla.

W ramach naszej praktyki możemy dodatkowo zaproponować:

– przygotowanie pozwu przeciwko Emitentowi, Wystawcy weksla w sprawie cywilnej;

– reprezentację Obligatariuszy w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym, w tym w relacjach z kuratorem;

– przygotowanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby reprezentujące Emitenta;

– przygotowanie pism inicujących kontakt z Administratorem Zabezpieczeń, żądań przedterminowych wykupów