Precyzyjną wycenę usług związanych z upadłością konsumencką lub firmy, restrukturyzacją otrzymacie Państwo bezpłatnie po wypełnieniu ankiety:

Szacunkowe koszty i ceny pozwalające przybliżyć poziom wydatków związanych z usługami kancelarii przedstawiają się następująco:

 • konsultacja w spawie upadłości lub restrukturyzacji (trwa około godzinę) – 300 zł
 • przygotowanie wniosku:
  1. o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – od 1000 zł
  2. o ogłoszenie upadłości firmy – od 5000 zł
  3. o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – od 7500 zł
 • reprezentacja (udział) podczas rozprawy o ogłoszenie upadłości/otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – od 500 zł
 • reprezentacja członka rady wierzycieli – od 500 zł
 • przygotowanie zgłoszenia wierzytelności – od 800 zł
 • reprezentacja po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej – od 800 zł
 • przygotowanie sprzeciwu od nieumieszczenia na liście/zarzutów do planu podziału/innych pism w toku postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego – od 1000 zł

W celu poznania dokładnych stawek zapraszamy do kontaktu. Powyższe ceny są podane w kwotach netto.